Allemansrätt-všeobecné právo

Rybaření na švédských jezerech.

Právo se volně pohybovat a pobývat v přírodě v celém Švédsku.


Přesto, že veškerá půda ve Švédsku je z 90% privátní, máte díky všeobecnému právu možnost se na této půdě volně pohybovat. Zároveň ale musíte být opatrní na citlivou přírodu a respektovat lidi i zvířata.
Respektujte klid domova.
Přecházet nebo přejíždět na kole přes jiné pozemky je dovoleno, když neničíte setbu, porosty a podobně. Bez povolení nesmíte přecházet nebo pobývat na privátních pozemcích. Pozemek – který ne vždy je oplocen – je pozemek nejblíže obytného domu. Na tomto pozemku mají majitele právo byt nerušeni. Tak zvaná „Zóna klidu domova“. Při chráněném výhledu na obytný dům se může přecházet zcela blízko, ale jestli-ze je výhled volny, musíte se držet na velikou vzdálenost, aby jste nerušili.
Stanování.
Postavit stan i několik dni je dovoleno na půdě, která se neužívá pro zemědělství a která leží vzdálena od obytného domu. V přírodní rezervaci můžete stanovat dva dny na stejném místě, potom si musíte vyžádat povolení od zprávy rezervace. V některých rezervacích jsou k dispozici zvláštní místa pro stany a tudíž je volné stanování na tomto místě dovoleno.
Les a otevřená krajina.
Je zakázáno řídit auto, motorku, moped a jiná motorová vozidla v terénu a nebo na cestách, které jsou uzavřeny pro motorovou dopravu. Tyto cesty můžou být označené cedulí: „Förbud mot trafik med motordrivet fordon“. Jestli-že jezdíte na kole v terénu, na horském kole přes cizí pozemky, musíte být opatrní, aby se neničila půda. Přes oplocené pozemky se může přecházet, jestli-že neničíte obiloviny a oplocení. Branky a brány se musí za vámi důkladně zavřít tak, aby neutekl dobytek.
Rozdělávání ohně.
Nerozdělávejte oheň při nejmenším nebezpečí požáru. Při suchém období je většinou zakázáno rozdělávat oheň. Uhaste důkladně oheň dříve než opustíte místo. Myslete na to, že oheň se může rozšířit i pod zemí přes kořeny a později vzplanout kousek od místa ohniště. Můžete být odsouzen k uhrazeni škody, jestli-že se oheň rozšíří. Nikdy nerozdělávejte oheň na skalních útesech. Tyto popraskají a k jejich opravě je třeba další doba ledová. V přírodních rezervacích je zakázáno rozdělávat oheň po cely rok. Je možné grilovat za použití přenosného grilu.
Koupání a plavba na lodí.
Můžete se koupat, kotvit vaší loď i několik dni na stejném místě, ale ne u privátních mol (neplatí při stavu nouze) a vkročit na pevninu skoro všude kromě pozemku, kde je to zakázáno různými úřady – na příklad oblasti ochrany ptactva nebo vojenské oblasti. V určitých přírodních rezervacích najdete lodní přístaviště pro hosty a placena mola pro hosty a tam, pokud zaplatíte poplatek, můžete zůstat jak dlouho chcete. Pádlovat, plachtit a nebo řídit motorovou loď po privátní vodě je dovoleno. Buďte ohleduplní při jízdě rychlými motorovými loděmi, které dělají veliké vlny, berte ohledy na menší lodě, kánoe a kajaky a lodě které jsou připoutané u mola.
Odpadky.
Jestli jste stanovali nebo si jen užívali piknik, musíte si po sobě uklidit. Odpadky si vezmete sebou. Sklo, plechovky a zátky můžou zranit jiné lidi a zvířata.
Květiny a plody.
Nesmíte lámat větve, trhat kůru stromů, listí a plody nebo odstraňovat smůlu z rostoucích stromů. Přirozeně nesmíte kácet rostoucí stromy ani keře. Jinak je povoleno sbírat lesní plody a květiny, sbírat houby, spadlé větve a suché klacky na zemi.
Se psem v přírodě.
Psa můžete mít sebou v přírodě, ale v době od 1. března do 20. srpna nesmí pes běhat volně ani na poli. Během ostatní doby v roce musíte mít psa pod takovým dohledem, aby nezranil nebo nevyplašil divokou zvěř nebo dobytek. V přírodní rezervaci musí být pes uvázán po cely rok. I ten nejmilejší pejsek může vyplašit ptáka sedícího na vejcích .
Lov zvěře a rybolov.
Rybolov nepatří do všeobecného práva, ale na moři a velkých jezerech je povolen.To znamená, ze můžete chytat na udici i v privátní vodě. Rybolov se sítí je v privátní vodě zakázán. Vyhněte se rybolovu u ostrovů, kde sedí ptáci na vejcích v době od dubna až do června. Neponechávejte silony ani háčky v přírodě. Ptáci a jiná zvířata se mohou do nich zamotat. Ani lov zvěře nepatří do obecného práva. Samozřejmě nesmíte brát ani ptačí vejce.

text ze švédštiny preložila: Monika Daisy Srba

pravopisně upravil: autor stránek


optimalizace PageRank.cz

Související obrázky: